Obsah webu

Provozovatelem webových stránek online.bbodyonline.cz (dále jen “web”) a všech jejich částí je Barbora Olšavská se sídlem K Jezu 20, 315 02 Plzeň, IČ: 76371204 (dále jen “Provozovatel”).

Veškerá práva autorská, licenční a další práva k webovým stránkám, jejich obsahu, grafické podobě, kalkulátorům a ostatnímu obsahu vykonává výhradně Provozovatel.

Na webu jsou umístěny ilustrační grafické materiály třetích osob, zejména ze serverů:

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména Provozovatele ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny. Využití obsahu webových stránek, připojení k jiné webové aplikaci či jinému informačnímu materiálu není možné bez výslovného souhlasu provozovatele (v případě zájmu se prosím obraťte písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na info@bbodyonline.cz ).

Budu ráda, pokud mne na případnou nesrovnalost či nepřesnost obsahu webových stránek upozorníte zprávou na kontaktní adrese admin@bbodyonline.cz.

BBody Online
Barbora Olšavská
K Jezu 20
315 02 Plzeň
IČ: 76371204